Otkriveno kako se otpad deponuje u Srbiji i ko je odgovoran.

0
Izvor: Freepik.com

Upravljanje otpadom u Srbiji, iako regulisano zakonom, suočava se sa ozbiljnim problemima. Divlje deponije zauzimaju veće površine od sanitarnih, a petina svog komunalnog otpada završava na takvim mestima. U 2022. godini, Srbija je generisala 3.18 miliona tona komunalnog otpada, od kojih je manje od polovine završilo na sanitarnim deponijama, odnosno tek je 1,294,126tonadeponovano , u skladu sa evropskim propisima. U proseku svaki stanovnik Srbije svakodnevno napravi 1,28 kilograma otpada,. Stepen reciklaže je tek 17.7 odsto ukupno generisanog komunalnog otpada.

Upravljanje otpadom je ključno za očuvanje životne sredine. Neadekvatno odlaganje otpada može dovesti do zagađenja vode, zemlje i vazduha, što može imati dugoročne posledice na zdravlje ljudi i ekosistema.

Odlaganje otpada na nesanitarnim i divljim deponijama može dovesti do ispuštanja štetnih materija, uključujući teške metale, u podzemne vode. Ovo može zagađivati izvore pitke vode i uzrokovati negativne efekte na klimu, kao što je emisija gasova sa efektom staklene bašte.

U Srbiji postoji 12 sanitarnih deponija, od čega 10 regionalnih i dve lokalne sanitarne deponije koje su izgrađene u skladu sa EU standardima. Međutim, postoji i 134 opštinskih nesanitarnih deponija koje nisu u skladu sa standardima životne sredine, kao i preko 3.500 divljih deponija koje su van kontrole opštinskih komunalnih preduzeća.

Praksa je pokazala da nesanitarne i divlje deponije, na žalost, zauzimaju mnogo veće površine od sanitarnih deponija i tako još brže zagađuju životnu sredinu. Poražavajući je i podatak da se na takvim mestima baca oko petine komunalnog otpada.

U Srbiji postoji 12 sanitarnih deponija, od čega 10 regionalnih i dve lokalne sanitarne deponije koje su izgrađene u skladu sa EU standardima. Međutim, postoji i 134 opštinskih nesanitarnih deponija koje nisu u skladu sa standardima životne sredine, kao i preko 3.500 divljih deponija koje su van kontrole opštinskih komunalnih preduzeća.

Praksa je pokazala da nesanitarne i divlje deponije, na žalost, zauzimaju mnogo veće površine od sanitarnih deponija i tako još brže zagađuju životnu sredinu. Poražavajući je i podatak da se na takvim mestima baca oko petine komunalnog otpada.

Izvor: Blic.rs

Ostavite komentar

Pošaljite vest